Vyšší kvalita ke 20. narozeninám

 

Dvacáté narozeniny oslavil asi největší výrobce a distributor inseminačních dávek kanců v České republice, ISKA, s. r. o. Do sídla společnosti v Albrechticích nad Vltavou jsme si přijeli pro rozhovor s jejím jednatelem Ing. Milanem Štverákem.

 

Můžete zavzpomínat na dobu před dvaceti lety a v krátkosti přiblížit vývoj firmy?

 

První kance z Německa, od firmy PIC Deutschland, pro pamětníky Deutsche PIG, jsme dovezli přesně 5. prosince 1992. Po šestitýdenní karanténě jsme v roce 1993 začali prodávat první inseminační dávky s PIC genetikou a současně se stali první soukromou inseminační stanicí kanců v republice. Po sdružení fyzických osob, jsme transformovali v s.r.o. a v roce 1997 jsme se přestěhovali do nové ISK v Albrechticích nad Vltavou

 

Co sehrálo při vzniku vaší firmy klíčovou roli?

 

Návrat původní inseminační stanice v Čížové restituentům a fakt že po možnosti pronájmu objektu jsme se díky kolegům z masokombinátu v Plané nad Lužnicí a z  táborského Agropodniku zkontaktovali tehdejší zástupce PIC, se kterými jsme se dohodli na spolupráci.

Ohlédnu-li se, musím konstatovat, že cesta k dnešní podobě společnosti nebyla vždy lehká. Podařilo se nám ale vybudovat firmu, která má dnes díky dobré práci zaměstnanců a partnerství s PIC pevné zázemí na trhu s genetikou prasat.

 

S jakými největšími problémy se potýkáte?

 

Úbytek chovatelů prasat, hlavně producentů selat, to je aktuální. Také klima mezi chovateli prasat je většinou nepříznivé

Jednoduché to není ani s legislativou, nařízeními, zákony a provozními směrnicemi které jsou občas chápány a vyžadovány napříč Evropou, ale i ČR, různě. Viz rozměry kotců pro prasata, nebo naše nová rovnice pro zatřídění jatečných prasat.

Jinak historicky byly potíže hlavně s kvalitou některých komponentů nezbytných pro výrobu inseminačních dávek. Proto jsme vypracovali vnitřní směrnice pro kontrolu kvality vstupů i výstupů. Zde spolupracujeme s předními českými odborníky a laboratořemi. Máme také přístup do databáze firmy PIC, která zejména v USA sama uskutečňuje řadu testů a výzkumů z hlediska kvality dávky. Samozřejmě se potýkáme s neplatiči a dolehly na nás bankroty některých zpracovatelů a chovatelů.

 

Je pro Vás Evropská unie přínos?

 

Jednoznačně ano.

Vyvážíme inseminační dávky do Německa, Rakouska, Itálie, Chorvatska, Rumunska a otevírají se další možnosti hlavně díky tomu, že jako partner společnosti PIC vykrýváme její aktivity. K tomu musíme splňovat příslušnou legislativu, nároky na požadovanou kvalitu a hlavně splňovat PIC zdravotní program, podle kterého je monitorován výskyt ekonomicky významných onemocnění včetně nemocí přenosných spermatem, jako je PRRS. Stejný zdravotní monitoring mají i ostatní inseminační stanice spolupracující s PIC. Dá se tedy říci, že jsme se stali součástí evropského řetězce stanic, které jsou si schopny vzájemně pomoci v případě, že by se některá z nich dostala mimo nastavené zdravotní mantinely. Což je zejména pro zákazníky, kteří investovali do ozdravení chovu, velmi cenná deviza. Tato síť například fungovala při letošních povodních, kdy byly v Německu evakuovány některé stanice s PIC genetikou, jejich potřeby jsme pomáhali vykrýt i my.

 

Jak sledujete genetickou úroveň jednotlivých kanců?

 

Zabývá se jí program PICtraq, což je systém on line PIC databáze, ze které se dají udělat informační výstupy pro potřebu zákazníka, a to produkční, reprodukční a genetické. Sledujeme parametry našich kanců od věku přes indexy, plemenné hodnoty až po specifické genové markery. Nedávná novinka je genomová selekce, což urychluje a zpřesňuje šlechtění. Evidujeme také výsledky v chovech našich zákazníků. Můžeme dělat předvýběr kanečků. Zákazníci zase mohou sledovat parametry našich plemeníků, což na nás více tlačí z hlediska vyřazování kanců z důvodu horšího indexu. Podobný tlak je také od pracovníků PIC zodpovídající za genetickou úroveň.

 

 

Odkud pocházejí kanci působící na vaší stanici a kolik jedinců a linií zde máte nyní ustájeno?

 

V současné době jsou kanci původem z Náhlova, kde je produkční nukleus společnosti Česká PIC. K produkci plemenných zvířat se používá sperma z vybraných nukleových chovů v rámci PIC. V současné době je u nás ustájeno 95 kanců, pěti linií. Tři mateřské pod označením L02, L03 a L08 slouží k produkci rodičovských a prarodičovských prasniček, a to podle úrovně chovů našich zákazníků.

Otcovská linie PIC 426 vychází z plemene pietrain. Syntetická linie PIC 337 pochází z USA, kde je hodnocená jako linie s největším ekonomickým přínosem ve výkrmu. Její vznik je tajen.

 

Jak čelíte konkurenci?

 

Snažíme se čelit kvalitou dávek a služeb.

Loni jsme prodali téměř 140 000 inseminačních dávek, od začátku naší produkce pak přes 2 000 000 dávek. Rozvážíme je až k zákazníkovi, kde monitorujeme jejich uchování. Na žádost klientů se zabýváme také poradenstvím v chovu, zejména v oblasti reprodukce. Výroba a prodej inseminačních dávek kladou vysoké nároky na znalosti a sebekontrolu v celém chovatelském a výrobním cyklu. Myslím, že máme kvalitní tým lidí, ale přes značnou snahu o přesnost subjektivního odhadu kvality spermií jsme si uvědomovali, že zákazník musí být uchráněn případných subjektivních omylů, proto jsme investovali do CASA systému hodnocení kvality spermatu.

 

Můžete přiblížit toto CASA hodnocení?

 

CASA je zkratka pro výraz „Computer Assisted Semen Analysis“ a znamená to, že máte hardware, tedy počítač, kameru, mikroskop a monitor a software, tedy program, který umí vyhodnotit kvalitu pohybu spermií a morfologii spermií. My pak můžeme dělat prostý výpočet dle stanoveného počtu spermií v dávce.

Samozřejmě to není tak jednoduché a používáme pro celkový odhad funkčnosti spermií i historii kvality spermií, roční období ap.

Je to poměrně nákladná věc. Pokud je mi známo, jsme jediná inseminační stanice kanců v ČR a možná v bývalém východním bloku, která používá něco podobného.

ISKA - Welcome to pigs home!

©2019, created by ISKA.CZ

Get more info! 
All answers can you find in Albrechtice.
Call Now: +420 603 283 420
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now